Cho thuê ánh sáng chuyên nghiệp

Hotline: 0906 347 221 Chị Linh

Máy Chiếu Laser 30 kiểu quét độc đáo

Máy Chiếu Laser 30 kiểu quét độc đáo

Đèn chiếu Laser 30 kiểu quét độc đáo với hiệu ứng 2 màu đỏ xanh.

Chế độ cảm ứng theo nhạc tự động.

Dùng trang trí cho cà phê ,sân khấu ,hát với nhau.

Máy Chiếu Laser 30 kiểu quét độc đáo 1
Máy Chiếu Laser 30 kiểu quét độc đáo 2
Máy Chiếu Laser 30 kiểu quét độc đáo 3
Máy Chiếu Laser 30 kiểu quét độc đáo 4
Máy Chiếu Laser 30 kiểu quét độc đáo 5
Máy Chiếu Laser 30 kiểu quét độc đáo 6
Máy Chiếu Laser 30 kiểu quét độc đáo 7
Máy Chiếu Laser 30 kiểu quét độc đáo 8
Máy Chiếu Laser 30 kiểu quét độc đáo 9
Máy Chiếu Laser 30 kiểu quét độc đáo 10

2,400,000 đ
Mua hàng

Sản phẩm vừa xem

Thông tin

Giới thiệu