Cho thuê ánh sáng chuyên nghiệp

Hotline: 0906 347 221 Chị Linh

Cho thuê phần mềm điều khiển laser Quickshow

Cho thuê phần mềm điều khiển laser Quickshow
  • Giá thuê tính theo ngày
  • Bao gồm + công dây IDLA 5m
  • Không bao gồm máy tính điều khiển
  • Giá thuê ngày kế tiếp + 60%
1,800,000 đ
Mua hàng

Thông tin

Giới thiệu